Buwan ng Wika at Kultura 2019

You are currently viewing Buwan ng Wika at Kultura 2019

HALA BIRA!

Ipinagdiriwang ngayong Agosto ang Buwan ng Wika at Kultura 2019. Ang tema para sa taong ito ay “Katutubong Wika: Tungo sa Isang Bansang Filipino.” Patunay lamang ang iba’t ibang mga wikaing taglay ng ating makulay at mayamang kultura.

IBUHOS ang saya at PAAPAWIN ang pananabik sa iba’t ibang mga gawaing inihanda ng Kagawaran ng Filipino para sa inyo

Halina’t makisaya at makiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika at Kultura 2019. 

#BuwanNgWikaatKultura2019 #HALABIRA #aGUSTO

Share your vote!


Do you like this post?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Leave a Reply

Please share this